top of page

Vadītprasmju treniņš 

Darīt ir vieglāk un efektīvāk, ja zini, kā to paveikt. Īpaši svarīgi tas ir vadītāja karjeras sākumā, taču arī tad, ja esi jau daudz pieredzējis vadītājs, ceļā var nākt jaunas situācijas un apstākļi, kas neļauj atslābt savu iemaņu pilnveidošanā. Apmācību procesā tiek izmantotas dažādas metodes - vizualizācija, individuālā refleksija, grupu darbs.

 

Vadītprasmju treniņi notiek gan individuāli, gan grupās. Apmācības var organizēt arī par kādu vienu vai dažām atsevišķām tēmām. Šādi treniņi ir efektīvi arī kā uzņēmumu iekšējās apmācības vadītāju grupām.

 

Tēmas:

  • vadītāja loma un atbildība;

  • mērķu definēšana, prioritāšu noteikšana, plānošana;

  • deleģēšana, darba uzdevumu došana;

  • atgriezeniskā saite, motivācija un motivēšana;

  • komandas vadība, situatīvā vadība, sadarbība komandā;

  • efektīva komunikācija darba vietā;

  • vadības stili, vadības kompetences;

  • darbinieku darba snieguma, attīstības un motivācijas pārrunu vadīšana;

  • modernas sanāksmju vadības tehnikas;

  • attālinātais darbs. 

      Apmācību Vadītāja loma un atbildība apraksts 

Šis apraksts ir informatīva rakstura, programmas vienmēr tiek veidotas atbilstoši  klienta vajadzībām.

      Apmācību Sanāksmju vadīšana apraksts 

Šis apraksts ir informatīva rakstura, programmas vienmēr tiek veidotas atbilstoši  klienta vajadzībām.

      Apmācību Atgriezeniskās saites sniegšana apraksts 

Šis apraksts ir informatīva rakstura, programmas vienmēr tiek veidotas atbilstoši  klienta vajadzībām.

      Apmācību Darba snieguma vadības, attīstības un motivācijas pārrunu vadīšana apraksts 

Šis apraksts ir informatīva rakstura, programmas vienmēr tiek veidotas atbilstoši  klienta vajadzībām.

#vadītprasmes #kļūt_par_vadītāju #vadītāja_izaugsme #vadības_stili #pārrunu_vadīšana #attālināta_darba_vadība #darbinieku_vadība #darba_efektivitāte #labas_pārvaldības_prakse

bottom of page