top of page

Vadītājiem

Būt vadītājam nav tikai statuss. Tā ir prasīga atbildība  - par komandu, uzņēmumu, mērķu sasniegšanu un savu varēšanu un spējām.

Profesionāls atbalsts un instrumenti, lai:

  • Labāk izprastu sevi un attīstītu vadības kompetences;

  • Izstrādātu organizācijas darbības stratēģiju;

  • Uzsāktu un veiksmīgi vadītu pārmaiņas;

  • Sniegtu atgriezenisko saiti un iedvesmotu komandu;

  • Veicinātu komandas ieinteresētību un iesaisti;

  • Veidotu efektīvu sadarbību komandā;

  • Sagatavotos ikgadējām pārrunām;

  • Iemācītos vadīt efektīvas sanāksmes.

bottom of page