top of page
Search

Kā lai jauns vadītājs saliek prioritātes un mērķus?

Jautājums:

Atceroties savu pirmo un otro pieredzi, atceros to samulsumu, ko darīt, ar ko sākt, kā tikt galā ar lielo info apjomu, kas nāk no visām pusēm, tajā pat laikā visi sagaida rīcību un rezultātu.

Lai nākamreiz nav šī sajūta, ka jāraujas uz pusēm, lai noservētu visas puses gan uzklausīt, gan jau risināt, gat atcerieties par sevi procesā, vai vari iedot padalīties ar kādu veiksmīgu piemēru, kā iekāpt jaunā vadītāja lomā?


Atbilde:


Pareizo prioritāšu un mērķu izvirzīšana, uzņemoties vadītāja lomu, iespējams, ir pats svarīgākais uzdevums. Lai to paveiktu:

  1. izzini esošo situāciju un gaidas,

  2. izveido savu vīziju,

  3. saskaņo savu vīziju un paredzētās darbības ar iesaistītajiem,

  4. piesaisti sev mentoru,

  5. izpildi dotos solījumus.


Izzini esošo situāciju un gaidas


Vienošanās par to, kas tad ir vadītāja mērķi un prioritātes, parasti tiek atrunāti darba interviju laikā. Sarunās par iespējamu vadītāja lomas uzņemšanos, svarīgi ir pajautāt:

  • Kādi ir sasniedzamie mērķi?

  • Kādi konkrēti rezultāti tiek sagaidīti no vadītāja un/vai viņa vadītās nodaļas?

  • Kas ir tās struktūrvienības, ar kurām ir jāsadarbojas visciešāk?

  • Kas ir iekšējie/ārējie klienti? Kādus rezultātus tie sagaida?

Noteikti ir vērts lūgt iespēju satikties ne vien ar savu tiešo vadītāju, bet arī ar citiem iekšējiem klientiem un sadarbības partneriem.

Sarunas laikā ne tikai uzklausi atbildi, bet arī to atstāsti sarunbiedram, lai pārliecinātos, vai tas, ko tu dzirdēji ir tas, ko tev teica.


Izveido savu vīziju


Izveido savu redzējumu (vīziju) par to, kas ir tas, ko un kā tudarīsi vadītāja lomā. Prezentē un saskaņo to pirms vienošanās par amata maiņu. Koriģē, ja nepieciešams.


Saskaņo savu vīziju un paredzētās darbības ar iesaistītajiem


Uzsākot darbu, vēlreiz pārliecinies, ka izvirzītie mērķi un uzdevumi ir spēkā, izveidojiet plānu to sasniegšanai, kuru arī pārrunā ar galvenajiem “atslēgas” cilvēkiem. Tiecies ar katru regulāri (2-3 reizes mēnesī), lai pārrunātu progresu, iegūtās mācības un precizētu turpmākās gaidas.


Piesaisti sev mentoru


Izvēlies sev iekšējo mentoru, vai vairākus. Pat, ja uzņēmumā nav formālas mentoru prakses, cilvēki parasti ir ļoti atsaucīgi, ja viņus uzrunā mentora lomai. Tai derēs kāds, kuram ir ilgstoša darba pieredze uzņēmumā un laba reputācija.


Izpildi dotos solījumus


Noturi fokusu uz savu vīziju un izpildi savas apņemšanās (labāk mazākiem soļiem, bet tiešām konkrēti sasniegumi).Comments


bottom of page