top of page

Topi inteliģentas karjeras koučs!

Inteliģentas karjeras koučinga metodes apgūšana īpaši vērtīga ir tad, ja esi personāla attīstības speciālists, kas atbild par cilvēku motivāciju un profesionālo attīstību, vai arī esi koučs, kas konsultē cilvēkus par karjeras izaugsmi.

Inteliģenta (angliski - "intelligent") karjera nozīmē cilvēka spēju izprast savas patiesās vēlmes, vajadzības un vērtības konkrētā dzīves brīdī un organizēt sev atbilstošu profesionālo dzīvi, lai tā būtu maksimāli efektīva. Gudras karjeras pieeja risina profesionālās nodarbinātības jautājumus 3 aspektos - kāpēc cilvēks dara to, ko viņš dara? (motivācija); kā cilvēks nodrošina profesionālos panākumus? (uzvedība, kompetences) ; un ar ko kopā? (tuvāks un tālāks kontaktu loks). Gudras karjeras koučinga metode ir piemērota cilvēkiem, kas strādā zināšanu (kognitīvo) un vai emocionālu darbu.

Kļūsti par inteliģentas karjeras kouču, ja:

  • tici, ka cilvēkiem ir jābūt laimīgiem darbā;

  • Tev ir ilgstoša profesionālā pieredze darbā ar cilvēkiem;

  • esi apguvis koučinga pamatprasmes.

Apmācības notiek kā karjeras konsultāciju process - 6 tikšanās 4-5 mēnešu laikā. Mācības notiek pāros.

#kouču_apmācības #profesionālā_attīstība #par_laimīgiem_cilvēkiem_darbā #labākā_HR_praks #efektīvs_HR_vadītājs #HR_ietekme #HR_stratēģija #talantu_vadība #cilvēkorientēta_pieeja #organizācija_cilvēkam

bottom of page