top of page

Gudras karjeras koučinga kārtis

Tas ir īpaši izstrādātu kartīšu komplekts, kura mērķis ir veicināt dziļas un jēgpilnas sarunas par karjeru, profesionālo attīstību un motivāciju uzņēmumos, nodrošinot cilvēkcentrētu pieeju. Vairāk kā 130 karjeras uzvedību apgalvojumi ļauj darbiniekam pašam izvēlēties sev svarīgākos un iepazīt tādas rīcības darba un personiskās efektivitātes uzlabošanai, kas pašam iespējams nebija ienākušas prātā, bet  personālvadības ekspertam varbūt nav nemaz tik viegli pateikt otram.

Zinātniskā pieeja

Karjeras un motivācijas sarunu instruments ir izstrādāts, balstoties uz ASV zinātnieku M. Arthur un P.Parker izstrādātās ICCS (Intelligent Career Card sort)  metodes, kas palīdz cilvēkam atjaunot savas profesionālās dzīves fokusu, saprotot, kāpēc viņš/a dara to, ko viņš/a dara, kā viņš/a apgūst darbam un nākotnei nepieciešamās kompetences, kādus profesionālos kontaktu lokus veido. Šī metode nodrošina cilvēkcentrētu pieeju karjeras un profesionālās attīstības vadībā, tādējādi paaugstinot cilvēku motivāciju un iesaisti.

ICCS metode ir papildināta ar apgalvojumu komplektu par personisko resursu uzturēšanu un atjaunošanu, kas ir tik aktuāla laikā, kad biežāk dzirdam par profesionālo izdegšanu. Personisko resursu apgalvojumi ir izstrādāti, vadoties pēc K. Wilber piedāvātā modeļa, kas cilvēku redz 4 dimensijās - ķermenis, prāts, emocijas un gars, un palīdz rast idejas - ko darīt, lai katrs justos spēka un enerģijas pilns.

Komplekta saturs

Karjeras koučinga instruments sastāv no vairāk nekā 130 apgalvojumiem, kas iedalīti 4 blokos: kāpēc? (zilās kartiņas), kā? (dzeltenās kartiņas), ar ko kopā? (zaļās kartiņas) un personiskie resursi (sarkanās kartiņas). 

No katra kartiņu bloka dalībnieks izvēlas 3-7 sev svarīgākos apgalvojumus. Par katru apgalvojumu  dalībnieks pastāsta:

  1. Kāpēc viņam/ai tas ir svarīgs.

  2. Situāciju, kurā viņš/a to ir piedzīvojis/-usi.

Karjeras kouča/konsultanta uzdevums ir klausīties, iedziļināties stāstā un, nevis meklēt tūlītējus risināt, bet jautāt jautājumus, kas dalībniekam ļauj labāk izprast savu izvēli un domu gaitu. 

Konsultāciju norise

Efektīvāk, ja refleksija tiek veikta rakstiski. Kad tas paveikts, karjeras koučs/konsultants palīdz dalībniekam izveidot turpmāko darbības plānu, kas notiek šādi:

  1. Dalībnieks pats reflektē par to, kuras trīs nozīmīgākās tēmas atkārtojas viņa/as stāstos;

  2. karjeras koučs/konsultants reflektē par to, kuras trīs tēmas kā galvenās viņš/a ir sadzirdējis dalībnieka stāstā

  3. Dalībnieks nodefinē 3 galvenos attīstības virzienus un izstrādā rīcības plānu katram no tiem – kas tiks paveikts 3 mēnešu laikā, pusgada laikā un 1 gada laikā; kouča uzdevums ir pārliecināties, ka izvirzītie uzdevumu un mērķi ir reāli.

#karjeras_koučings #koučs #spēle #tēmēt_tālu #HR_instruments

bottom of page