top of page

Personālvadītāja mentors

Profesionāls un personisks atbalsts Tev, uzsākot atbildīgo personālvadītāja darbu. Anitas pieredze daudzu gadu garumā kā HR vadītājai un doktora grāds biznesa vadībā ļāvis iegūt plašas un dziļas zināšanas, kurās dalīties ar tiem, kas vēl šī ceļa sākumā.

Ieskatam galvenās tēmas, ko palīdzēšu apgūt vai pilnveidot (katrā gadījumā individuāli nosakām nepieciešamās):

  • sistēmiska pieejas personālvadības funkcijām un instrumentiem;

  • efektīva darba organizācija;

  • attiecību veidošana un uzturēšana;

  • iekšējā politika un personisko resursu uzturēšana.

#mentorings #personālvadītāja_apmācība #HR_vadītāja_pilnveidošanās #labākā_HR_praks #efektīvs_HR_vadītājs #HR_ietekme #HR_stratēģija #talantu_vadība #cilvēkorientēta_pieeja #organizācija_cilvēkam

bottom of page