top of page

Uzņēmuma cilvēku stratēģija

(personālvadības stratēģija) un politika

Personālvadības risinājumiem ir jābūt tādiem, kas atbalsta un veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Uzņēmuma konkurētspējīgā priekšrocība - inovācijas, kvalitāte vai tūlītēju rezultātu sasniegšana - nosaka cilvēku uzvedības modeļus uzņēmumā.

Definēta uzņēmuma cilvēku stratēģija un personālpolitika palīdzēs:

  • noorientēties personāla atlasē;

  • novērtēt darba sniegumu;

  • noteikt atalgojumu;

  • plānot uzņēmuma un cilvēku attīstību.

#HR_stratēģija #peronāla_atlase #atalgojuma_politika #talantu_attīstība #labākā_HR_praks #efektīvs_HR_vadītājs #HR_ietekme #HR_stratēģija #talantu_vadība #cilvēkorientēta_pieeja #organizācija_cilvēkam

bottom of page