top of page

Darbinieku apmierinātības pētījumi

Tā ir iespēja uzzināt un sekot līdzi tam, kas patiesi notiek (un varētu notikt) Tavā organizācijā. Zinot darbinieku apmierinātības līmeni dažādos jautājumos, iespējas risināt problēmas, pirms tās sāk kaitēt uzņēmumam,  un veiksmīgi izmantot organizācijas komandas stiprās puses. Kas ir tas, kas cilvēkiem ļauj būt apmierinātiem ar darbu uzņēmumā? Vadītājs? Darba apstākļi? Atalgojums? Attīstības iespējas? Ko darbinieki visaugstāk novērtē un kam ir vislielākā ietekme uz darbinieku apmierinātību un motivāciju?

Darbinieku apmierinātības pētījumā tiek kombinētas tādas metodes kā: kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīze, korelācijas un cēloņsakarības, risinājumu izstrāde.

Galvenie ieguvumi no darbinieku apmierinātības pētījuma:

  • apzināts darbinieku viedoklis par uzņēmumā notiekošajiem procesiem, mikroklimatu un vadības praksi;

  • iespēja uzsvērt vēlamos darbinieku uzvedības modeļus uzņēmumā

  • noteikt, kurām uzņēmuma vadības praksēm ir vislielākā ietekme uz darbinieku apmierinātību

  • izstrādāt turpmākos uzņēmuma attīstības plānus, apmierinot darbinieku patiesās vajadzības

  • veidot atklātu un atbalstošu darba vidi

#iesaiste #darbinieku_apmierinātība #kas_dara_laimīgu #organizācijas_kulrūra #labākā_HR_praks #efektīvs_HR_vadītājs #HR_ietekme #HR_stratēģija #talantu_vadība #cilvēkorientēta_pieeja #organizācija_cilvēkam

bottom of page