top of page

Efektīva atgriezeniskā saite

Būt novērtētam ir viena no cilvēka pamatvajadzībām. Atgriezeniskā saite par paveikto darbu ir vadītāja instruments, lai pateiktu darbiniekam, cik ļoti svarīgs ir darbs, ko viņš dara. Atgriezeniskā saite ir jāsniedz gan pēc labi paveikta darba, gan tad, ja darbs nav izdevies kā iecerēts. Un svarīgi, ka pozitīvais novērtējums tiek sniegts vismaz 3 reizes biežāk nekā tiek izteikta kritika!

Atgriezeniskās saites sniegšanas prasme uzlabo darbinieku motivāciju un iesaistīšanos uzņēmuma darbā, jo viņi beidzot jūtas novērtēti. Tā arī uzlabo uzņēmumu darbības rezultātus, jo darbinieki zina, ka viņu darbs ir svarīgs.

Tomēr pats svarīgākais, sniedzot atgriezenisko saiti, ir nevis pateikt sakāmo, bet gan panākt, ka otra puse sadzird, kas tiek teikts.

Šajā seminārā par to:

  • kāpēc atgriezeniskā saite ir tik svarīga; 

  • atgriezeniskās saites vērtība;

  • kā paredzēt un novērst iespējamos traucējumus ziņas uztveršanai;

  • komunikācijas process atgriezeniskās saites sniegšanas laikā; 

  • kā  motivēt cilvēku mainīt darba paradumus.

#atgriezeniskā_saite #darbinieku_motivācija #katra_darbs_svarīgs #sadzirdēt_sacīto

bottom of page