top of page

Darba snieguma, attīstītības un motivācijas ikgadējās pārrunas

Ja esi vadītājs, kam jāvada pārrunas ar darbiniekiem, vai personālvadītājs, kam jāpalīdz vadītājiem sagatavoties pārrunām ar darbiniekiem, atklātais iedvesmas seminārs par darbinieku attīstības un motivācijas pārrunām ir domāts tieši Tev. Seminārs palīdzēs Tev sagatavoties šīm pārrunām un būs praktisks katra darbinieku attīstības pārrunu posma treniņš.

Seminārā iegūsi:

  • pārliecību par sevi, vadot pārrunas;​​

  • prasmi pateikt labo un uzlabojamo;

  • prasmi pajautāt jautājumus, kas motivē strādāt labāk.

#prast_pajautāt #pārrunu_vadība #saruna_izaugsmei

bottom of page