Pārmaiņu vadība ir pati sarežģītākā vadītāja kompetence. Katrs, kas kaut reizi dzīvē ir mēģinājis, ko mainīt, zina, ka pārmaiņu vadības process nekad nebūs perfekts. Un iespējams tieši tur slēpjas pārmaiņu vadības skaistums – strukturētā pieejā tam, ko ne līdz galam var ietekmēt. 

 

Īpaši vērtīgi vadītājiem, kuriem ir svarīgi iet laikam pa priekšu, būt autoritātei saviem darbiniekiem un sasniegt plānotos rezultātus.

 

Mācības notiek attālināti pirmdienās 22.03.21. un 29.03.21. no 14:00 -18:00, mācību grupai praktiski strādājot ar konkrēta pārmaiņu gadījuma analīzi (case study).

 

1. modulis

Pārmaiņu vadības ideja. Kā attīstīt un vienoties par pārmaiņu virzienu. Dizaina domāšanas metode pārmaiņu idejas attīstībai,

Pārmaiņu vadības plāna izveide. Ostervaldera bussiness canva pieeja pārmaiņu strukturēšanā. Esošā stituācija. Mēŗkis. Plāns.

Pārmaiņu iniciatīvu saskaņošana. Pārmaiņu kartēšana metode.

 

2. modulis

Pārmaiņu komunikācija. Iesaistīto pušu definēšana un vadīšana.

Cilvēka uzvedības koriģēšanas pieejas un instrumenti.

Personisko resursu uzturēšana.

 

Lūdzu, piesakieties attālinātajām mācībām te:   https://forms.gle/ZbJkFYRLzTSYMaTH6

Pārmaiņu vadība: Process un cilvēki

240,79 €Price

    Anita Gaile

    Cilvēki | Organizācijas | Nākotne

    +371 29488252

    anita@anitagaile.lv