top of page

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadību ir vērtīgi apgūt, lai spētu definēt veicamo pārmaiņu vērtību un iemācītos iesaistīt tajās darbiniekus un sadarbības partnerus. Šis ir seminārs vadītājiem, projektu vadītājiem un speciālistiem, kas vada jaunievedumus. Seminārā tiek apzināta vadītāja loma un atbildība, vadot pārmaiņas katrā no līmeņiem, apgūstot atbilstošus pārmaiņu vadības modeļus un instrumentus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta iesaistīto pušu vadīšanai, lai nodrošinātu visu iesaistīto atbalstu iecerētajām pārmaiņām. Tās var būt individuālas apmācības, komandas vai uzņēmuma līmeņa mācības.

Galvenās tēmas:

  • pārmaiņu vadības modeļi;

  • vērtības, kas tiks radīta pārmaiņu rezultātā, to radīšana un definēšana;

  • galvenais pārmaiņu ieguvums un cena,  kas jāsamaksā, lai pārmaiņas notiktu;

  • pārmaiņu plānošana un komunikācija;

  • darbinieku pārliecināšana, komandu dinamika pārmaiņās;

  • pārmaiņu līderis;

  • Kā pamanīt un svinēt mazās un lielās uzvaras, sadarbības partnerus un citus ieinteresētos atbalstīt pārmaiņas?

      Apmācību Pārmaiņu vadība apraksts

Šis apraksts irir informatīva rakstura, programmas vienmēr tiek veidotas atbilstoši  klienta vajadzībām.

      Pārmaiņu vadība: process un cilvēki

Šis apraksts irir informatīva rakstura, programmas vienmēr tiek veidotas atbilstoši  klienta vajadzībām.

#pārmaiņu_vadība #uzņēmuma_izaugsme #pārmaiņu_līderis #komandas_iesaiste #darbinieku_vadība #darba_efektivitāte #labas_pārvaldības_prakse

bottom of page