top of page

Atalgojuma sistēmu izstrāde

Efektīva atalgojuma sistēma uzņēmumā ir vajadzīga jau sākot ar pirmo darbinieku. Laba atalgojuma sistēma nodrošina to, ka katrs darbinieks saņem atalgojumu, atbilstoši savam ieguldījumam  uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un situācijai darba tirgū.  Tā ir taisnīga un pārskatāma, ļaujot vadītājiem viegli atbildēt uz darbinieku jautājumiem par atalgojumu un darbiniekiem skaidri zināt, ko katrs var darīt, lai paaugstinātu savu atalgojumu. Atalgojuma sistēmas izstrāde prasa ieguldījumu sākumā, bet pēc tam atvieglo daudzus jautājumus ilgā laika periodā.

 

#laba_alga #atalgojuma_sistēma #HR_politika #kā_dabūt_algas_pielikumu #labākā_HR_praks #efektīvs_HR_vadītājs #HR_ietekme #HR_stratēģija #talantu_vadība #cilvēkorientēta_pieeja #organizācija_cilvēkam

bottom of page