Efektīvai pārvaldībai: Radi savu līdera kodu – balstītu tieši Tava uzņēmuma identitātē un mērķos!

Vai Tavā uzņēmumā ir lieliska vadības komanda, bet tomēr gala rezultāts nav īsti tāds, kā gribētos? Iespējams, Tavs uzņēmums strādātu daudz efektīvāk un  gūtu lielāku peļņu, ja vadītājiem pa rokai būtu īpašais, tieši Tava uzņēmuma līdera kods – praktisks, viegls un ērts, kas palīdzētu ātri un profesionāli risināt visdažādākās vadības situācijas.

Korporatīvais līdera kods ir praktisks un ikdienā pielietojams vadības instrumentu komplekts, kas vienlaikus palīdz vadītājiem attīstīt savas vadītprasmes un ir balstīts tieši Tava uzņēmuma identitātē. Tajā apkopotas tieši Tavam uzņēmumam un tā vadītājiem noderīgākās lietas, lai ik dienas būtu pa rokai gan zināšanas, gan praktiski instrumenti, gan iedvesma.

Vai labs vadītājs garantē labu rezultātu uzņēmumam?

Sasniegt ideālo rezultātu un veidotu vienotu uzņēmuma kultūru, kas ir balstīta uz uzņēmuma mērķiem, pat izciliem vadītājiem bieži vien neļauj tieši vienotas vadības prakses jeb korporatīvā līderības koda neesamība. Tādēļ tikpat būtiski kā nodrošināt katra vadītāja augstu profesionalitāti (kas arī ir izaicinājums, ņemot vērā vadītāju plašo pienākumu klāstu un laika trūkumu), ir stiprināt visas vadības komandas spēju nodrošināt konsekventu un sistemātisku pārvaldību visās struktūrvienībās un visos vadības līmeņos. Pārvaldību, kas ir visatbilstošākā konkrētajam uzņēmumam.

Korporatīvais līdera kods ir Tieši Tavam uzņēmumam izstrādāts materiāls. Tā izstrāde ietver divus posmus – uzņēmuma izpēti un materiāla izveidi. Abas šīs procesa daļas tiek pielāgotas katram uzņēmumam – tā situācijai, vajadzībām, jau veiktajiem priekšdarbiem, sagaidāmajam rezultātam.

Materiāla izstrādē, lai veiktu uzņēmuma esošās situācijas izpēti, pēc apstākļiem un vajadzības tiek iesaistīti uzņēmuma personāla speciālisti un vadības komanda. Tā var būt arī kā daļa no vadītāju attīstības programmas.

Rezultātā uzņēmums iegūst viņam vispiemērotākajā saturā un formā izveidotu materiālu, kas turpmāk uzņēmuma pārvaldību virzīs noteiktajā virzienā, izmantojot noteiktus līdzekļus un instrumentus. Tās var būt grāmatas, vadītāju Dienas grāmatas, kartītes, digitālie risinājumi – tas, kas konkrētajā situācijā būs efektīvākais ceļš mērķu sasniegšanai.

Mana pieredze

Esmu strādājusi personālvadībā dažādu nozaru uzņēmumos, studējusi to doktorantūrā un vadījusi daudz lekciju, semināru un citu nodarbību.  Pēdējos septiņus gadus kā biznesa konsultante un trenere esmu arī izveidojusi vairākus mācību materiālus vadītājiem, kas pieejami plašākai auditorijai.

·         “Špikeris vadītājam” ar risinājumiem soli pa solim un karikatūrista Gata Šļūkas asprātīgajām ilustrācijām dažādām vadības situācijām. 

·         Pēc Valsts kancelejas pasūtījuma sadarbībā ar Marinu Pavlovu tapusī “Efektīva vadītāja rokasgrāmata”.  

·         Divi Vadītāja Dienas grāmatas izdevumi – viens, sadarbībā ar Jolantu Jansoni tapušais praktisko instrumentu komplekts ar daudz vietas personiskām piezīmēm un refleksijai; otrs – veidots kā kalendārs 2019. gadam, īpašu uzmanību pievēršot motivācijai.

Piesakies uz bezmaksas konsultāciju par labākajiem risinājumiem vadītprasmju attīstībai atbilstoši tava uzņēmuma vajadzībām!


Pieteikt sarunu!

Ar cieņu par Tavu ieguldījumu uzņēmuma izcilas pārvaldības attīstīšanā,

Anita Gaile

anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252

www.anitagaile.lv

0
Anita Gaile
Cilvēki | Organizācijas | Nākotne
anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252 .