Daudzas labas ieceres netiek realizētas, jo sastopas ar ievērojamu pretestību no darbiniekiem vai citām iesaistītajām pusēm. Pretestība ir normāla reakcija uz pārmaiņām, it īpaši, ja cilvēki pēkšņi tiek pārsteigti. Lai nebūtu tā, ka pārsteigums traucē ķerties pie darīšanas, noorganizē savai komandai iedvesmojošu iesaistīšanās darbnīcu.

Pārmaiņu iesaistīšanās darbnīcā:

- tiek nodefinētas galvenās jomas, kas ir saistītas ar konkrēto pārmaiņu (jauninājumu)  ieviešanu;

- katrā jomā tiek novērtēta esošā situācija, izvirzīti mērķi, apzināti šķēršļi un definētas veicamās darbības.


Pārmaiņu iesaistīšanas darbnīca ir veidota iedvesmojoties no KETSO metodes, kas radusies britu zinātniekiem mācoties no āfrikāņu ciltīm - darbs tiek uzsākts tad, kad visi zin, kas tiks darīts, un kas katram ir jāizdara, lai mērķis tiktu sasniegts. 

 


Lai veicinātu darbinieku atbalstu pārmaiņām, raksti: anita.gaile@gmail.com!

0
Anita Gaile
Cilvēki | Organizācijas | Nākotne
anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252 .