Sveiks, vadītāj!


Labi, gluži kuram katram vadītājam šī vēstule nav. Vēstule ir tiem vadītājiem, kuri paši jau ir pārapmeklējuši visvisādus vadības prasmju treniņus, apzinātības sesijas, supervīzijas, varbūt pat Rubeni gājuši klausīties un piedzīvot. Un, kuri saprot, ka viņš/a kā vadītājs var būt vienkārši perfekts (tie, kas visas tās mācības izgājuši gan zin, ka nekad nebūs perfekti), bet tik un tā dienas beigās viņš ir viens un darbinieku ir daudz. Un, lai cik labi vadītāja nodomi nebūtu, katram darbiniekam blakus neizstāvēsi. Un būtu tikai labi, ja darbinieki paši aktīvāk iesaistītos darbā, patstāvīgi apgūtu jaunas prasmes un kompetences, dalītos ar zināšanām ar jaunākiem kollēģiem, nāktu ar racionāliem priekšlikumiem darba efektivitātes un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai. Izklausās pēc utopijas?

Varbūt jā, bet varbūt arī nē. Ja nu viss iepriekš minētais gluži tāpat kā vadības prasmes ir kompetences, kuras var iemācīties?
Teiksi, tas ir kas nedzirdēts - darbiniekiem mācīties būt labiem darbiniekiem. Un tieši tas ir tas, ko es piedāvāju. Pēc 7 gadu studijām doktorantūrā, pētot veiksmīgu cilvēku karjeras un visu, kas saistīts ar cilvēku uzvedību darbavietās un viņu panākumiem, domāju, ka būtu labi, ja visi darba ņēmēji būtu apguvuši mācību kursu "Darbinieka prasmes un kompetences 21. gadsimtā". Šajā seminārā es kopā ar Taviem darbiniekiem paskatītos uz to kā tad pasaule ir mainījusies kopš teilorisma uzvaras gājiena darba izpildes vadības sistēmās, ko katram darbiniekam nozīmē IT attīstība, kādas kompetences vēl jāattīsta, lai katra darbinieka unikalitāti un augsto specializāciju spētu novērtēt ne vien viņš pats, bet arī citi cilvēki. Semināra noslēgumā izstrādātu modernā darbinieka rīcību un uzvedības modeli.
Jā, protams, vienmēr jau tam blakus būs baža, un ja nu tie cilvēki samācās un top varošāki kā es. Labā ziņa - arī Tu kā vadītājs vari apmeklēt šo semināru, papildus tas būs arī labs komandas treniņš. Pie tam, sena gudrība vēsta, ka ja kāds cilvēks (Tu) turpina nepārtraukti attīstīties, tad, lai ko nemācītos tie, kas viņam seko, viņu nepanāks.
Un vēl viens papildus ieguvums - Tavs uzņēmums varēs pretendēt uz labākā darba devēja tēla balvas iegūšanu, jo Tu būsi palīdzējis saviem darbiniekiem sagatavoties nākotnei.

Efektīvai pārvaldībai: Radi savu līdera kodu – balstītu tieši Tava uzņēmuma identitātē un mērķos!

Vai Tavā uzņēmumā ir lieliska vadības komanda, bet tomēr gala rezultāts nav īsti tāds, kā gribētos? Iespējams, Tavs uzņēmums strādātu daudz efektīvāk un  gūtu lielāku peļņu, ja vadītājiem pa rokai būtu īpašais, tieši Tava uzņēmuma līdera kods – praktisks, viegls un ērts, kas palīdzētu ātri un profesionāli risināt visdažādākās vadības situācijas.

Korporatīvais līdera kods ir praktisks un ikdienā pielietojams vadības instrumentu komplekts, kas vienlaikus palīdz vadītājiem attīstīt savas vadītprasmes un ir balstīts tieši Tava uzņēmuma identitātē. Tajā apkopotas tieši Tavam uzņēmumam un tā vadītājiem noderīgākās lietas, lai ik dienas būtu pa rokai gan zināšanas, gan praktiski instrumenti, gan iedvesma.

Vai labs vadītājs garantē labu rezultātu uzņēmumam?

Sasniegt ideālo rezultātu un veidotu vienotu uzņēmuma kultūru, kas ir balstīta uz uzņēmuma mērķiem, pat izciliem vadītājiem bieži vien neļauj tieši vienotas vadības prakses jeb korporatīvā līderības koda neesamība. Tādēļ tikpat būtiski kā nodrošināt katra vadītāja augstu profesionalitāti (kas arī ir izaicinājums, ņemot vērā vadītāju plašo pienākumu klāstu un laika trūkumu), ir stiprināt visas vadības komandas spēju nodrošināt konsekventu un sistemātisku pārvaldību visās struktūrvienībās un visos vadības līmeņos. Pārvaldību, kas ir visatbilstošākā konkrētajam uzņēmumam.

Korporatīvais līdera kods ir Tieši Tavam uzņēmumam izstrādāts materiāls. Tā izstrāde ietver divus posmus – uzņēmuma izpēti un materiāla izveidi. Abas šīs procesa daļas tiek pielāgotas katram uzņēmumam – tā situācijai, vajadzībām, jau veiktajiem priekšdarbiem, sagaidāmajam rezultātam.

Materiāla izstrādē, lai veiktu uzņēmuma esošās situācijas izpēti, pēc apstākļiem un vajadzības tiek iesaistīti uzņēmuma personāla speciālisti un vadības komanda. Tā var būt arī kā daļa no vadītāju attīstības programmas.

Rezultātā uzņēmums iegūst viņam vispiemērotākajā saturā un formā izveidotu materiālu, kas turpmāk uzņēmuma pārvaldību virzīs noteiktajā virzienā, izmantojot noteiktus līdzekļus un instrumentus. Tās var būt grāmatas, vadītāju Dienas grāmatas, kartītes, digitālie risinājumi – tas, kas konkrētajā situācijā būs efektīvākais ceļš mērķu sasniegšanai.

Mana pieredze

Esmu strādājusi personālvadībā dažādu nozaru uzņēmumos, studējusi to doktorantūrā un vadījusi daudz lekciju, semināru un citu nodarbību.  Pēdējos septiņus gadus kā biznesa konsultante un trenere esmu arī izveidojusi vairākus mācību materiālus vadītājiem, kas pieejami plašākai auditorijai.

·         “Špikeris vadītājam” ar risinājumiem soli pa solim un karikatūrista Gata Šļūkas asprātīgajām ilustrācijām dažādām vadības situācijām. 

·         Pēc Valsts kancelejas pasūtījuma sadarbībā ar Marinu Pavlovu tapusī “Efektīva vadītāja rokasgrāmata”.  

·         Divi Vadītāja Dienas grāmatas izdevumi – viens, sadarbībā ar Jolantu Jansoni tapušais praktisko instrumentu komplekts ar daudz vietas personiskām piezīmēm un refleksijai; otrs – veidots kā kalendārs 2019. gadam, īpašu uzmanību pievēršot motivācijai.

Piesakies uz bezmaksas konsultāciju par labākajiem risinājumiem vadītprasmju attīstībai atbilstoši tava uzņēmuma vajadzībām!


Pieteikt sarunu!

Ar cieņu par Tavu ieguldījumu uzņēmuma izcilas pārvaldības attīstīšanā,

Anita Gaile

anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252

www.anitagaile.lvHow Design Thinking triggers and boosts new business   development and energises teams


In your business you’ve already done almost everything to keep your business profitable and secure its operation also tomorrow - from business efficiency tools (6-sigma, LEAN, TOC etc.) to emotional intelligence trainings to boost empathy and exercises to unlock creativity.

Does it seem not to be working? Does it seem not being enough? Do you have the feeling that it still could be better? If so – it is a time to see what design thinking can do for your business to develop the valid contemporary business model.

Welcome to 4-hours workshop to:

1)      discover for yourself - what exactly it is “design thinking”;

2)      try design thinking tools;

3)      discuss the design thinking approach with people from other businesses.

During the workshop we will:

·         discuss the trends of ecosystems, technology, organisation (structures) and society,

·         distinguish the paradox of Lean (6𝛔) versus Lean (start-up) in business process management and waterfall versus scrum approach in project management, and employment vs intrapreneurship in people management;

·         divulge the nature of business and business lifecycle.

You will learn about popular design thinking methods:

·         Design thinking (Stanford/Ideo) > Emphatise-Define-Ideate-Prototype-Test

·         (Human-centered, Thinking by doing, Visualizing, Collaborative, Experimental)

·         Sprint (Google) > Idea-Build-Launch-Learn

·         Effectuation (Saraswathy) > goals-means <> analyse & synthesise

·         Lean startup approach (Eric Ries) > Ideas-Build-Product-Measure-Data-Learn (iterative cycles)

·         Business Model Generation (Alexander Osterwalder) > Business Model Canvas

·         Disciplined Entrepreneurship (Bill Aulet) > 24 Steps to a Successful Startup

·         Change management > value adding!

 

You will try out hands on design thinking approach:

The goal of the seminar is to give insight in design thinking and let you to make informed decisions about the future of your business.

The seminar will be lead by: ÁKOS R. Wetters Msc. and Anita Gaile, PhD candidate


ÁKOS R. Wetters Msc.

Triggering divergent thinking, bringing people together and setting things in motion!

In 2008 Ákos R. Wetters decided to pursue his dream living the entrepreneurial lifestyle initiating several startups. Currently Ákos is also active in passing on his knowledge and experience by coaching and lecturing on technology innovation and entrepreneurship at the Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and within EIT (European Institute of Innovation and Technology). Ákos held several managerial positions in operations and supply chain within large multi-national organizations in different industries in South-East Asia and Europe for almost a decade. He enjoyed most working together in multi-disciplinary teams and leading some of them. Being father of mixed twins is his greatest and most challenging project. Next to spending time with his family and friends Ákos loves to do a wide range of sports, listen to all sorts of music and enjoy an espresso.


Anita Gaile, PhD candidate

People | Organisations | Future

 Anita works as executive coach and business trainer focusing on effective relationship in workplace. After 10 years practical work experience as top-level manager, and 5 years intense experience as business trainer and coach her major topics are leadership development and contemporary careers.

Anita is author of «Leader’s Crib» (LV, EN, RU) , «Leader’s Log Book» (LV, EN) -  the practical tools to improve leadership skills daily, and co-author of leadership skills development inspiration book «Efektīva vadītjā rokasgrāmata» (initiative of State Chancellery)

Anita is happy mother of three enjoying active lifestyle, travel, folk singing and nature. 


.

Vasaras izbraukuma sēdei - meistarklase "Efektīva sadarbība komandā"

Komanda no parastas cilvēku grupas atšķiras ar to, ka tai ir mērķis.  Parasti - daudz mērķu: ir komandas pašas mērķis, katram komandas dalībniekam ir savas mērķītis un organizācijai, kurā komanda strādā arī ir kāds mērķis saistībā ar komandu. 

Lai mērķi sasniegtu skaidri jāsadala atbildības un jānovelk robežas gan starpp komandu un organizāciju, gan komandas dalībniekiem savstarpēji. Mūsdienu nepārtraukti mainīgajā vidē to ir vieglāk pateikt kā izdarīt.

Komunikācija un savstarpēja uzticēšanās ir tā līme, kas satur kopā dalībniekus, ļauj vienoties par katra ieguldījumu kopējo mērķu sasniegšanā, un to, ko katrs saņems no komandas per to, ka strādās komandas labā.

Meistarklasē biznesa vadības zināšanas un praktiskie instrumenti apvienoti ar sajūtām, ko sniedz Latvijas lauku tējas, lai jūsu komanda uzziedētu kā pļava vasarā.

Tēju darbnīca

Tējas dzeršanas rituāls jau pēc būtības sniedz mieru ikdienas darbu steigā un ja nu tēja, ko dzersi būtu no paša sasmaržotiem, pēc sajūtām izvēlētiem augiem? Tēju darbnīca ir aicinājums, atdot lauku tējām ikdienas dzēriena statusu. Radīt pārliecību, ka dzert kumelītes ar piparmētrām vai katru atsevišķi nav bezatbildīga pašārstēšanās, bet ļoti saprātīgs veids, kā maigi atbalstīt organisma dabisko ritmu, lai būtu savā veselumā.

Nodarbības laikā katru augu būs iespēja ieraudzīt, sasmaržot un sajust savā plaukstā, lai no 12 tikšanās reizei piemeklētiem augiem, izvēlētos sev piemērotākos un izveidotu savu īpašo maisījumu tējai. Katru augu arī pārrunāsim, lai papildinātu zināšanas.

Iegūsi:

-          Savu maisījumu tējai: mieram, imunitātes stiprināšanai vai enerģijai, kas nu šajā brīdī ir visaktuālākais.

-          Iemācīsies veidu, kā radīt sev piemērotu maisījumu tējai organisma maigam atbalstam ikdienā.

-          Papildināt zināšanas par augu vērtīgajām īpašībām.

 Tēju darbnīcu vada: 

Evita Lūkina, pēc 17 gadiem spraigā ofisa darbā ir pievienojusies ģimenes  biznesam ZS Ozoliņi un aktīvi nodarbojas ar Lauku tējas atpazīstamības veidošanu un tēju radīšanu. Evita ir pārliecināta, ka cilvēkiem ir jāatjauno saikne ar dabu tā labāk sajūtos pašam sevi. Tāpēc aktīvi iet pašizziņas ceļu, tostarp papildinot zināšanas ķermeņa psiholoģijā, dabiskās balss atbrīvošanā un mandalu terapijā. Šobrīd apgūst tālmācībā fitoterapiju Stonbridžas Univesitātē. Evita vada tēju darbnīcas gan bērniem, gan korporatīvos pasākumos. Tieši Tavam uzņēmumam veidotas mācības

Apmācībās izmantoju unikālu pašas attīstītu metodi, kas orientēta uz radošo domāšanu, pašrefleksiju un  aktīvu mācīšanos grupā. Piedāvāju izveidot apmācības speciāli Tavam uzņēmumam, nosakot apmācību vajadzības, vadot mācības un pēc vajadzības arī piesaistot trenerus. Tāpat piedāvāju vadītāju attīstības programmas izveidi un konsultācijas par to, ka Tieši tavam uzņēmumam nepieciešams, lai kļūtu veiksmīgāks.

Esmu ir izstrādājusi padziļinātas mācības par tēmām:

  • "Pārmaiņu vadība cilvēkam" 
  • "Atgriezeniskās saites sniegšana - vērtība, process un cilvēks"
  • "Darba izpildes un attīstības pārrunu vadīšana"
  • Pašlaik veidoju programmu "Darbinieku iesaistīšanās un motivācija" 
Piesakies, ja šīs tēmas aktuālas arī Tavā uzņēmumā!
0
Anita Gaile
Cilvēki | Organizācijas | Nākotne
anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252 .