Vadītprasmes brokastīs

 ir īssemināri par aktuālo vadītāja ikdienā:

- kā biznesa modeļa maiņa ietekmē vadības stilus;

- kā vadīt sevi un cilvēkus nepārtrauktās pārmaiņās;

- kā runāt par attīstību un motivāciju laikā, kad nekas nav paliekošs.

Piesakies nākamajām brokastīm jau tagad!


Cena: 89 EUR + PVN par vienām brokastīm vai 200 EUR + PVN par trijāmPiesakos!0
Anita Gaile
Cilvēki | Organizācijas | Nākotne
anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252 .