Mācību kurss "Darbinieku vadīšanas pamati" 

Darbinieku vadīšanas pamati ir 2 dienu intensīvs kurss jaunajiem un topošajiem vadītājiem. Darbinieku vadīšanas pamati palīdz jaunajam vadītājam apzināt vadītāja lomu un atbildību, izprast vadības konceptus- vadības kompetence, vadības stils un vadības funkcijas, kā arī praktiski apgūti vadības instrumentus - prioritāšu noteikšana, deleģēšana un darba uzdevumu došana, atgriezeniskās saites sniegšana. 

Saturs:

 • Vadītāja loma un atbildība
 • Efektīva vadītāja kompetences
 • Vadīšanas funkcijas
 • Plānošan
 • Deleģēšana un atgriezeniskās saites sniegšana
 • Motivācija un motivēšana
 • Kontrole
 • Profesionālās attīstības instrumenti

Ieguvumi

 • Vadītāja lomas izpratne un apzināšanās.
 • Atbildības uzņemšanās
 • Efektīva komunikācija darba ikdienā
 • Spēja noteikt prioritātes
 • Prasme deleģēt un sniegt atgriezenisko saiti
 • Orientācija uz attīstību


Atsauksmes no kursa apmeklētājiem:

 • Ieguvums ir viss kurss, jo tajā ir fantastiski daudz informācijas.
 • Guvu iespēju saskatīt sevī pilnveidojamās kompetences.                                           
 • Ieguvu apstiprinājumu savai vīzijai un redzējumam par to, kādam ir jābūt vadītājam un kādu komandu sev veidot apkārt.
 • Ieguvu apstiprinājumu par atgriezeniskās saites veidošanu un kā izveidot veiksmīgu komandu.
 • Galvenais, guvu sapratni par Vadītāja kompetencēm. Un sapratu, ar ko jāsāk!
 • Darbinieku motivēšana, vadītāja kompetences, vadīšanas stili ir tas, ko noteikti ņemšu vērā.
 • Iespēja personiski invertēt, izstrādāt un arī realizēt attīstības plānu!
 • Piefiksēju 20 būtiskas lietas, ko es izmantošu turpmākajā darbā
 • Visa programma bija perfekti sastādīta, viss bija saistošs un noderīgs
0
 .