Atgriezeniskā saite - vērtība, process un cilvēks

Būt novērtētam ir viena no cilvēka pamatvajadzībām. Atgriezeniskā saite par paveikto darbu ir vadītāja instruments, lai pateiktu darbiniekam cik ļoti svarīgs ir darbs, ko viņš dara. Atgriezeniskā saite ir jāsniedz gan pēc labi paveikta darba, gan tad, ja darbs nav izdevies kā iecerēts. Un svarīgi, ka pozitīvais novērtējums tiek sniegts vismaz 3 reizes biežāk kā tiek izteikta kritika. 

Tomēr pats svarīgākais, sniedzot atgriezenisko saiti, ir nevis pateikt sakāmo, bet gan panākt, ka otra puse sadzird, kas tiek teikts. Tāpēc šajā seminārā par to:

- kāpēc atgriezeniskā saite ir tik svarīga;  atgriezeniskās saites vērtība;

- kā paredzēt un novērst iespējamos traucējumus ziņas uztveršanai; komunikācijas process atgriezeniskās saites sniegšanas laikā; 

- kā  motivēt cilvēku mainīt darba paradumus.

Atgriezeniskās saites sniegšanas prasme:

1) uzlabo darbinieku motivāciju un iesaistīšanos uzņēmuma darbā, jo viņi beidzot jūtas novērtēti;

2) uzlabo uzņēmumu darbības rezultātus, jo darbinieki zin, ka viņu darbs ir svarīgs.


Sazinamies, ja Tev svarīgi uzlabot organizācijas darba efektivitāti un darbinieku motivāciju! E-pasts: anita.gaile@gmail.com

0
Anita Gaile
Cilvēki | Organizācijas | Nākotne
anita.gaile@gmail.com, telefons +371 29488252 .